Химия синфи 11
 

► Боби I. Аминҳо. Аминокислотаҳо. Пайвастагиҳои ҳетеросиклии нитрогендор

► Боби II. Сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеинӣ

► Боби III. Ферментҳо ва витаминҳо

► Боби IV. Синтези моддаҳои калонмолекула ва масолеҳи полимерӣ дар асоси онҳо

► Боби V. Ҷамъбасти омӯзиши курси химияи органикӣ

► Боби VI. Қонуни даврӣ ва системаи даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев дар асоси таълимот оид ба сохти атом

► Боби VII. Сохти модда


► Боби VIII. Реаксияҳои химиявӣ


► Боби IX. Ғайриметаллҳо

► Боби X. Металлҳо

► Боби XI. Нақши химия дар ҳаёти ҷомеа

Савол ва супоришҳо

1. Кадом элементҳо ба таркиби сафедаҳо дохил мешаванд?
2. Сохти молекулаҳои сафедаҳоро фаҳмонед.
3. Кадом гурӯҳи атомҳо ва намуди бандҳо барои молекулаҳои сафедаҳо хос мебошанд?
4. Дар табиат сафедаҳо дар куҷо вомехӯранд ва вазифаи онҳо дар чист?
5. Хосиятҳои химиявӣ ва физикии сафедаҳоро номбар намоед.
6. Аз се аминокислота чанд изомери сепептидро ҳосил кардан мумкин аст? Муодилаҳои реаксияҳои мувофиқро нависед.
7. Дар вақти ҳидролизи сафедаҳо дар организм кадом моддаҳо ҳосил мешаванд?
8. Ба олимон чӣ хел муяссар гардид, ки таркиби кислотаҳои нуклиениро омӯзанд?
9. КДН ва КРН дар организми инсон кадом нақшро мебозанд?
10. Сохти молекулаи КДН чӣ гуна аст?
11. Дар молекулаи КДН чӣ гуна асосҳоро асосҳои комплементарӣ меноманд?
12. Механизми афзоиши КДН чӣ гуна аст?

 
DIAMOND ©  Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз карда шудаанд
Hosted by uCoz