Химия синфи 11
 

► Боби I. Аминҳо. Аминокислотаҳо. Пайвастагиҳои ҳетеросиклии нитрогендор

► Боби II. Сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеинӣ

► Боби III. Ферментҳо ва витаминҳо

► Боби IV. Синтези моддаҳои калонмолекула ва масолеҳи полимерӣ дар асоси онҳо

► Боби V. Ҷамъбасти омӯзиши курси химияи органикӣ

► Боби VI. Қонуни даврӣ ва системаи даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев дар асоси таълимот оид ба сохти атом

► Боби VII. Сохти модда


► Боби VIII. Реаксияҳои химиявӣ


► Боби IX. Ғайриметаллҳо

► Боби X. Металлҳо

► Боби XI. Нақши химия дар ҳаёти ҷомеа

Мисол ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона

1) Дар 40 мл маҳлули 6%-и (р=1,05 г/см3) нитрати нукра (1) 250 мл ҳидрогенхлоридро (д.ш.м) ҳал намуданд. Миқдори моддаи таҳшиншударо ёбед?
(Ҷавоб: 1,6 г AgCl)
2) Чанд ҳаҷм обро ба 200 мл маҳлули 30%-и ишқори натрий (р=1,33 г/см3) илова намоем, ки маҳлули 10%-а ҳосил шавад?
(Ҷавоб: 532 мл)
3) Чанд литр ҳидрогенхлоридро (д.ш.м.) дар 1 л об ҳал намоем, то ин ки маҳлули 3,36%-и кислотаи хлорид ҳосил шавад?
(Ҷавоб: 21,34 л)
3) 60 г анҳидриди сулфурро дар чанд грамм маҳлули кислотаи сулфати 93%-а ҳал намоем, то ин ки олеуми 30%-а ҳосил шавад?
(Ҷавоб: 68,66 г.)

 
DIAMOND ©  Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз карда шудаанд
Hosted by uCoz