Химия синфи 11
 

► Боби I. Аминҳо. Аминокислотаҳо. Пайвастагиҳои ҳетеросиклии нитрогендор

► Боби II. Сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеинӣ

► Боби III. Ферментҳо ва витаминҳо

► Боби IV. Синтези моддаҳои калонмолекула ва масолеҳи полимерӣ дар асоси онҳо

► Боби V. Ҷамъбасти омӯзиши курси химияи органикӣ

► Боби VI. Қонуни даврӣ ва системаи даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев дар асоси таълимот оид ба сохти атом

► Боби VII. Сохти модда


► Боби VIII. Реаксияҳои химиявӣ


► Боби IX. Ғайриметаллҳо

► Боби X. Металлҳо

► Боби XI. Нақши химия дар ҳаёти ҷомеа

Намунаҳои ҳалли масъалаҳо

     1. Маълум аст, ки суръати реаксияи ферментй ба консентратсияи фермент мутаносиби роста аст. Миқцори ферменте, ки дар 100 мл маҳлули 0,1%и маҳлули амилаза аст, крахмали дар 50 мл маҳлули 1%-а бударо дар 10 дақиқа ҳидролиз мекунад. Консентратсияи ферментро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст, то ин ки он крахмали дар 40 мл махлули 5%-а бударо дар ҳамон муддат ҳидролиз намояд?
     Ҳал. Агар массаи крахмали дар 50 мл махлули 1%-а бударо бо X ишора намоем, он гоҳ онро аз таносуби зерин меёбем:

     Азбаски вақти ҳидролизи крахмал дар ҳар ду ҳолат як аст, нисбати консентратсияи фермент пеш аз ҳидролиз ба консентратсияи фермент пас аз ҳидролиз ба нисбати консентратсияҳои крахмал пеш ва пас аз ҳидролиз баробар аст. Агар нисбати консентратсияҳои ферментро пеш ва пас аз ҳидролиз бо n ишора намоем, он гоҳ:

Ҷавоб: 4 маротиба.

     2. Маркази фаъоли фермент гурӯҳҳои карбоксилӣ дорад. Муаӣян намоед, ки бо кадом субстратҳои зерин фермент таъсири мутақобил мекунад: R—NH2; R—СООН; R—COOCH3.
    Ҳал. Аз сабаби он, ки гурӯҳҳои карбоксилии маркази фаъоли фермент дорои заряди манфӣ мебошанд , бинобар ин танҳо субстратҳои заряди мус бат дошта, метавонанд бо маркази фаъол таъсири мутақобил намоянд. Чунин субстрат танҳо R—NH2 буда метавонад.
Ҷавоб: R—NH2.

     3. Талаботи якшабонарӯзии одам ба витамини C 70 мг аст. Агар миқдори витамини C дар хурмо 0,025%-ро ташкил диҳад, он гоҳ одам барои конеъ намудани талаботи худ бо витамини C чӣ қадар хурмо бояд хӯрад?

     Ҳал. Миқдори матлуби витамини Сро бо X ишора намуда онро аз таносуби зерин меёбем:

Ҷавоб: 280 г хурмо.
     4. Барои зиёд намудани устувории витамини B3 онро ба шакли намаки калсий мегардонанд. Дар ин намак ба ҳар як иони Са2+ 2 молекулаи кислотаи пантотенат рост меояд. Барои ҳосил намудани 30 г пантотенати калсий чӣ қадар оксиди калсий ва кислотаи пантотенат сарф мешавад?
     Ҳал. Пеш аз ҳама муодилаи реаксияро менависем:

     Агар миқдори кислотаи пантотенатро бо X ишора намоем, он гоҳ онро аз таносуби зерин, ки дар асоси муодилаи реаксияи химиявӣ тартиб дода шудааст, меёбем:

     5. Микдори кислотаи аскорбинатро ба воситаи реаксияи оксидшавии зерин муайян мекунанд:

     Микдори кислотаи аскорбинатро дар настаран (хуч) муайян кунед, агар барои оксидшавии кислотаи аскорбинате, ки дар 25 г настаран аст, 2,5 мл маҳлули 10%-и KIO3 (р = 1,1г/см ) сарф шавад.

     Ҳал. Аввал массаи 2,5 мл маҳлули 10%-ро меёбем:
M = р * V= 1,1 * 2,5 = 2,75 г

     Сипас, массаи К1О3-ро бо X ишора намуда онро аз таносуби зерин меёбем:

     Аз реаксияи дар боло овардашуда муайян кардан осон аст, ки ин миқдор KIO3 чӣ қадар кислотаи аскорбинатро оксид мекунад. Агар массаи кислотаи аскорбинатро бо У ишора намоем, он гоҳ онро дар асоси реаксияи оксидшавӣ аз таносуби зерин ёфтан мумкин аст:

     Аз ин ҷо ёфтан душвор нест, ки кислотаи аскорбинат дар настаран чанд фоизро ташкил мекунад. Агар ин фоизро бо Z ишора намоем, он гоҳ он аз таносуби зерин муайян карда мешавад:

 

 
DIAMOND ©  Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз карда шудаанд
Hosted by uCoz