Химия синфи 11
 

► Боби I. Аминҳо. Аминокислотаҳо. Пайвастагиҳои ҳетеросиклии нитрогендор

► Боби II. Сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеинӣ

► Боби III. Ферментҳо ва витаминҳо

► Боби IV. Синтези моддаҳои калонмолекула ва масолеҳи полимерӣ дар асоси онҳо

► Боби V. Ҷамъбасти омӯзиши курси химияи органикӣ

► Боби VI. Қонуни даврӣ ва системаи даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев дар асоси таълимот оид ба сохти атом

► Боби VII. Сохти модда


► Боби VIII. Реаксияҳои химиявӣ


► Боби IX. f-айриметаллҳо

► Боби X. Металлҳо

► Боби XI. Нақши химия дар ҳаёти ҷомеа

МАВҚЕИ ЛАНТАНОИДҲО BA АКТИНОИДҲО ДАР СИСТЕМАИ ДАВРИИ ЭЛЕМЕНТҲОИ ХИМИЯВИ

     Чи тавре дар боло қайд намудем, электронҳои лантаноидҳо аз серий (Се) cap карда то лютетсий (Lu) (рақамҳои тартибиашон 58-71) f-қишри қабати чоруми электрониро пур мекунанд. Электронҳое, ки дар f-қишр ҷойгир шудаанд, f-электронҳо ва элементҳое, ки электрони охиринашон дар f-қишр ҷойгир аст, f-элементҳо номида мешаванд. Новобаста аз он, ки электрони охирини гадолиний (Gd) ва лютетсий (Lu) дар d-қишр ҷой гиранд, онҳоро низ ба лантаноидҳо мансуб медонанд. Аз сабаби он, ки ин лантаноидҳо дорои қабати электронии берунии якхелаанд, хосияти химиявиашон низ ба ҳамдигар монанд аст. Лантаноидҳои холис металлҳои асил мебошанд.
     Ҳамаи элементҳо аз торий (Th) cap карда то лоуренсй (Lr) (рақамҳои тартибиашон 90-103) ба актиноидҳо мансубанд. Хосиятҳои химиявии актиноидҳо ва лантаноидҳо ба ҳам монанд мебошанд, зеро онҳо f-элементҳоянд.
      Ҳамаи актиноидҳо элементҳои радиоактивӣ мебошанд. Торий (Th), протактиний (Ра) ва уран (U) дар табиат дар намуди изотопҳои даври нимкоҳишашон калон вомехӯранд. Актиноидҳои боқимонда, масалан плутоний (Pu) ва дигарон дар табиат дучор намешаванд ва онҳоро ба воситаи реаксияҳои ядроӣ ҳосил мекунанд. Аз ин сабаб онҳоро элементҳои сунъӣ низ мегӯянд. Ин актиноидҳо, хусусан плутоний (Pu), барои ҳосил намудани энергия ва аслиҳаи ядроӣ истифода мешаванд.
     Дар поён реаксияи ядроии ҳосил намудани элементи менделевий (Md) (рақами тартибиаш 101) аз элементи эйнштейний бо таъсири
α-зарраҳо нишон дода шудааст:


 

 
DIAMOND ©  Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз карда шудаанд
Hosted by uCoz